Outgoing

Tổng quan về Chương trình Trao đổi Sinh viên

Overview of Student Exchange Program at IU

 

1. Chương trình trao đổi sinh viên, dành cho Sinh-viên-đi

Outgoing Exchange Student

Cả sinh viên quốc tế và sinh viên Việt Nam đang theo học chương trình 4 năm hoặc chương trình liên kết tại ĐHQT đều có cơ hội học tập lấy tín chỉ từ 1 đến đến 2 học kì tại các trường đối tác có ký kết trao đổi sinh viên với Trường.

Both international and local IU students have a chance to study overseas from one to two semesters at IU’s partner institutions to earn credit toward IU degrees.
Sinh viên tham gia chương trình này mặc dù không được trường đối tác cấp bằng, nhưng số tín chỉ và điểm số các môn học tương đương mà sinh viên hoàn tất tại trường đối tác sẽ được công nhận và chuyển về trường ĐHQT.

Students enrolled in these programs will not be awarded the degree from the partner university; however, they can transfer credits to IU upon completion of their studies overseas. The courses successfully completed at the partner university are credited toward their IU degree.

2. Chương trình trao đổi sinh viên, dành cho Sinh–viên-đến

Incoming Exchange Student

Đây là chương trình dành cho sinh viên thuộc các trường đại học/viện có ký kết trao đổi sinh viên với trường Đại học Quốc tế (ĐHQT). Thông qua chương trình này sinh viên quốc tế có cơ hội tìm hiểu sở thích học thuật của mình, khám phá thêm về đất nước cũng như con người Việt Nam.

The Student Exchange program is a tuition fee waiver program for students whose institutions have a student exchange agreement with IU. This program offers international students an opportunity to explore their academic interests and cross-cultural understanding by studying for one or two semesters at IU to earn credit toward their home university degrees.

Qua quá trình học tập lấy tín chỉ từ 1 đến 2 học kì tại trường ĐHQT, sinh viên sẽ không được trường ĐHQT cấp bằng, tuy nhiên các tín chỉ và điểm số các môn học tương đương mà các bạn hoàn tất trong giai đoạn này sẽ được chuyển về trường đại học/ viện tại nước của mình.

Students enrolled in these programs will not be awarded a degree from IU, but they can transfer credits to their home university upon completion of their studies in Vietnam.

3. Chương trình trao đổi sinh viên trực tiếp (chỉ áp dụng cho Sinh-viên-đến)

Study Abroad Program (only for Incoming Students)

Chương trình học tập ngắn hạn lấy tín chỉ là chương trình mà sinh viên phải đóng học phí trực tiếp cho trường-tiếp-nhận. Đây là chương trình được thiết kế dành cho các bạn sinh viên đang theo học ở những trường không nằm trong khuôn khổ ký kết trao đổi sinh viên với trường ĐHQT, hoặc không được chọn lựa thông qua chương trình trao đổi sinh viên thông thường. Sinh viên dạng này được phép đăng ký theo học lấy tín chỉ từ 1 đến 2 học kỳ tại trường ĐHQT.

This program is a regular, full tuition program. If students’ home university is not an IU partner, or if students are not selected for the exchange program, they can still spend one or two semesters at IU through the Study Abroad program.

* Đối tác Trao đổi Sinh viên của trường Đại học Quốc Tế

Châu lục Quốc Gia Trường Đại học/Viện

Châu Mỹ

Canada

Thompson Rivers University

USA

Marquette University
University of Arkansas, Fort Smith

Châu Úc

Australia

University of  Newcastle

Châu Á

Japan

Hokkaido University
Osaka University:
Graduate School of Engineering
International Center for Biotechnology
Otaru University of Commerce
Tokyo University of Agriculture and Technology
Yamaguchi University

Korea

Konkuk University
Pusan National University
College of Business Administration
College of Engineering
University of Seoul

Thailand

Thammasat University:
Sirindhorn International Institute of Technology

Châu Âu

Austria

Management Center Innsbruck (MCI)

Denmark

University of Southern of Denmark:
Faculty of Engineering

France

Ecole de Management de Normandie

Ireland

University College Dublin

Germany

Reutlingen University:
ESB Business School
Munich University of Applied Sciences

Spain

University of Alicante
Miguel Hernández University of Elche
Universidad Carlos III de Madrid 

Sweden

Jönköping University:
School of Engineering

Others

gLink

Toàn thế giới

International Student Exchange Program (ISEP)

 

Benefits of International Experiences

  • Experience a different academic environment and various methods of teaching
  • Make new friends  and experience new cultures
  • Strengthen your resume, enhance your career prospects
  • Develop valuable personal skill and improve language skills while enjoying a cross-cultural experience
  • Be able to receive a scholarship from IU’s exchange partners
  • Studying with tuition waiver
  • All relevant supporting services for exchange will be arranged by ISSC

Student exchange is truly a fantastic experience. You will develop and change in the ways that you could not expect. You will also explore many opportunities while having lots of fun, seeing another country, and experiencing another culture.

The information that follows is designed to help you select a destination for your exchange experience and to give you all the information you need to get you started.