While COVID-19 pandemic is developing complicatedly, many Vietnamese students who are currently fulltime students of an overseas university remain unable to resume their studies. To facilitate this group of students, International University (IU) offer them an opportunity to study at IU and get the accumulated credits transferred to their home universities. Started in 2014, the IU Study Abroad Program is believed to be a reasonable study plan for the Vietnamese as well as international students during this time of full uncertainties, saving them considerable costs of living and studying.

 1. OVERVIEW

Definition:

Study Abroad Program is a track of Student Exchange Program for students from overseas tertiary institutions who want to study from 1 to 2 semesters at International University (IU), with the academic results or the number of credits accumulated at IU to be recognized and transferrable to many high ranked universities in the world.

How IU’s Academic Programs are recognized by overseas Higher Education Institutions (HEIs)?

 • IU uses English as the medium of instruction and research;
 • The quality of IU Academic Programs has successfully achieved the rigorous criteria for the Assessment/Accreditation of the prestigious Accreditation Bodies such as Accreditation Board for Engineering and Technology, USA (ABET) or ASEAN University Network Quality Assurance, Southeast Asia (AUN-QA);
 • IU is the first member of Vietnam to join the International Student Exchange Program (ISEP), conducting student exchange program with more than 300 ISEP university members across continents;
 • Nearly 50 bilateral partners from 4 continents to execute the student exchange program with IU; credits accumulated at IU are transferrable to almost all of the incoming students’ home universities.

Features of Study Abroad Program

 • Study Abroad Program allows incoming students to spend from 01 to 02 semester(s) at International University;
 • Tuition fees:
 • The tuition fees paid to IU depend on the number of credits being registered;
 • Tuition fee: $US 82 per credit (approximate VND 1.914.700 per credit) + Application fee $US 40 (approximate VND 934.000).

Benefits:

 • Students will receive an official Transcript from IU at the end of their Study Abroad Program;
 • The number of credits and the grades of the equivalent courses in the IU Study Abroad Program are recognized by many prestigious universities. The evaluation of the courses equivalence is at the sole discretion of students’ Home University;
 • Study Abroad Students share same services as local students, i.e., Library, Laboratories, Stationary, Study Accounts and other associated services.
 1. ELIGIBILITY:

To be considered for the Study Abroad Programs at IU, undergraduate and graduate applicants must:

a) Academic Requirements:

 • To be a full-time student of an oversea tertiary institution;
 • Must register 12 credit points (approximate 4 courses) as the minimum workload for each semester.

b) English Proficiency:

 • No English proficiency assessment is required for students who live in an English-speaking country or study in a tertiary institution where the language of instruction is English.
 • If you are not from an English-speaking country or if the language of instruction at your institution is not English, one of the following requirements is applied:
 • IELTS minimum overall band score of 6.0 (no sub-score bellow 5.5);
 • TOEFL (iBT) minimum score of 61 (no sub-score bellow 19);
 • Unicert 1 (Cetified by German Academic Exchange Service – DAAD);
 • CEFR Level B1 (Common European Framework of Reference’s English Certificate);
 • ISEP’s Language Proficiency Report (accepted for students from ISEP-Exchange programs);

*Please note that IELTS &TOEFL test results are valid for 2 years only.

 1. APPLICATION PROCESS

a) Application checklist

 • An Application Form for Inbound Students (click here);
 • An official transcript in English (if available);
 • An evidence of English proficiency (if available);
 • A scanned copy of passport (12 months of validity) or ID card;
 • Letter of Confirmation from student’s Home University allowing them to participate in the IU Study Abroad Program.
 • If you are interested in the program and seek further assistance: please fill in the form (here), we will reach to you as soon as possible.

b) Application submission

 • To apply electronically (First Priority): to the Email address at issc@hcmiu.edu.vn;
 • To apply in-person:

Address:

International Student Service Center (A2.604)

International University – Viet Nam National University Ho Chi Minh City

Address: Quarter 6, Linh Trung Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City, Vietnam

c) Submission Deadline: 20 August 2020 (For First Semester, AY of 2020/21)

d) Application Result:

Once you are accepted for the program, you will receive an official notification package from IU, including:

 • Acceptance Letter;
 • General Information relating to Orientation Week, Academic Schedule, student accounts for study purposes;
 1. CONTACT POINTS

Address: International Student Service Center (A2.604) – Office of External and Public Relations

International University – Viet Nam National University Ho Chi Minh City

Quarter 6, Linh Trung Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City, Vietnam

Tel: +84 (28) 3724 4270 – Ext: 3617

Email: issc@hcmiu.edu.vn

Website: https://cim.hcmiu.edu.vn

Fanpage: fb.com/IU.SEaSAP

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

GIẢI PHÁP CHO DU HỌC SINH VIỆT NAM CHƯA THỂ ĐI NƯỚC NGOÀI: CƠ HỘI TIẾP TỤC HỌC TẬP, TÍCH LŨY TÍN CHỈ ĐƯỢC CÔNG NHẬN QUỐC TẾ

Trong bối cảnh dịch Covid-19 đang biến chuyển phức tạp, nhiều du học sinh Việt Nam hiện đang là sinh viên của các trường Đại học ở nước ngoài chưa thể tiếp tục kế hoạch du học. Nhằm hỗ trợ nhóm đối tượng này, Trường ĐHQT tạo điều kiện để SV đăng ký học và chuyển đổi kết quả về chương trình ở nước ngoài của SV. Bắt đầu vận hành từ năm 2014 dưới tên gọi Study Abroad Program, Trường ĐHQT tin rằng đây là chương trình phù hợp với du học sinh VN và SV quốc tế nhằm tiết kiệm chi phí và thời gian học tập trong mùa dịch.

 1. TỔNG QUAN

Định nghĩa:

Study Abroad Program là Chương trình Trao đổi Sinh viên (TĐSV) dành cho sinh viên của các trường đại học ở nước ngoài muốn học tập tại Trường ĐHQT, với kết quả học tập hoặc số tín chỉ tích lũy tại Trường ĐHQT được công nhận bởi nhiều trường đại học uy tín, có thứ hạng cao ở nước ngoài.

Vì sao chương trình đào tạo của Trường ĐHQT được công nhận?

 • Trường ĐHQT sử dụng tiếng Anh hoàn toàn trong giảng dạy và nghiên cứu;
 • Chất lượng chương trình đào tạo của nhà trường đáp ứng các bộ tiêu chuẩn khắt khe về kiểm định chất lượng của các tổ chức kiểm định, đánh giá chất lượng quốc tế như Accreditation Board for Engineering and Technology, Hoa Kỳ (ABET) hoặc ASEAN University Network Quality Assurance, Đông Nam Á (AUN-QA);
 • Trường ĐHQT là thành viên đầu tiên của Việt Nam tham gia vào Tổ chức Trao đổi Sinh viên Quốc tế (ISEP), thực hiện trao đổi SV với hơn 300 trường thành viên của ISEP trên khắp các châu lục;
 • Hệ thống đối tác thực hiện Chương trình Trao đổi Sinh viên song phương với nhà trường lên đến gần 50 đối tác trải rộng trên 4 châu lục; Tất cả sinh viên quốc tế từ hệ thống đối tác của nhà trường đều được công nhận tín chỉ khi học tập tại Trường ĐHQT.

Đặc điểm của Chương trình Study Abroad:

 • Chương trình Study Abroad Program cho phép SV đăng ký học lấy tín chỉ từ 01 đến 02 học kỳ tại Trường ĐHQT;
 • Học phí:
 • Sinh viên đóng học phí trực tiếp cho Trường ĐHQT theo số tín chỉ đăng ký;
 • Học phí: 82 USD/tín chỉ (tương đương 1.914.700 đồng/tín chỉ) + Phí nộp hồ sơ 40 USD (tương đương 934.000 đồng).
 • Lợi ích:
 • Sinh viên được cấp Bảng điểm cho học kỳ/năm học trao đổi;
 • Số tín chỉ và điểm số các môn học tương đương mà sinh viên hoàn tất trong chương trình học được công nhận tại nhiều trường đại học ở nước ngoài. Thẩm quyền xét và công nhận môn học tương đương thuộc về các trường ở nước ngoài;
 • Sinh viên được hưởng tất cả các quyền lợi tương tự như sinh viên chính quy của Trường ĐHQT (các tiện ích dịch vụ, tài khoản học tập, truy cập thư viện, sử dụng phòng thí nghiệm, v.v)
 1. ĐIỀU KIỆN THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH:

Ứng viên bậc Đại học và Sau đại học phải đáp ứng các yêu cầu sau:

a) Về học thuật:

 • Là sinh viên/ học viên toàn thời gian của một trường đại học ở nước ngoài;
 • Số tín chỉ tối thiểu đăng ký học tại Trường ĐHQT là 12 tín chỉ/ học kỳ

b) Về tiếng Anh:

 • Nếu sinh viên đến từ các nước nói tiếng Anh hoặc đang theo học tại các trường sử dụng tiếng Anh là ngôn ngữ chính thì không cần nộp chứng chỉ tiếng Anh cũng như không cần thi kiểm tra tiếng Anh đầu vào.
 • Những sinh viên không thuộc vào hai trường hợp trên: sẽ phải tuân thủ một trong những yêu cầu sau:
 • IELTS 6.0 trở lên (điểm thành phần không dưới 5.0); hoặc
 • TOEFL (iBT) 61 trở lên (điểm thành phần không dưới 19)
 • Unicert 1 (Chứng chỉ do Cơ quan trao đổi Hàn lâm Đức – DAAD cấp)
 • CEFR Level B1 (Chứng chỉ đánh giá trình độ tiếng Anh theo Khung chương trình Châu Âu – Common European Framework of Reference)
 • Hoặc Giấy chứng nhận ngoại ngữ của tổ chức ISEP dành cho các sinh viên nước ngoài tham gia trao đổi thông qua tổ chức này.

* Ghi chú: Chứng chỉ TOEFL, IELTS chỉ có giá trị trong vòng hai năm.

 1. QUY TRÌNH NỘP HỒ SƠ

a) Chuẩn bị hồ sơ:

Bộ hồ sơ bao gồm:

 • Đơn đăng ký;
 • Bảng điểm của trường đại học ở nước ngoài tính đến học kỳ gần nhất (nếu có);
 • Bản sao Chứng chỉ tiếng Anh;
 • Bản sao trang thông tin Hộ chiếu hoặc CMND;
 • Thư xác nhận từ trường đại học ở nước ngoài về việc cho phép SV theo học chương trình Study Abroad tại Trường ĐHQT.

Nếu bạn quan tâm đến chương trình và cần được tư vấn: vui lòng điền thông tin tại đây, nhà trường sẽ liên hệ lại bạn trong thời gian sớm nhất.

b) Nộp hồ sơ:

Nộp hồ sơ trực tiếp: Trung tâm Dịch vụ Sinh viên Quốc tế – Phòng A2.604, Trường Đại học Quốc Tế – ĐHQG TP.HCM, Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP. HCM.

c) Thời hạn nộp hồ sơ: 20/8/2020 (cho Học Kỳ 1, Năm học 2020/21)

d) Kết quả hồ sơ:

Ngay khi hồ sơ được chấp thuận, SV sẽ nhận được:

 • Thư mời nhập học (Acceptance Letter);
 • Thông tin chung về Tuần lễ Định hướng, Thời khóa biểu, các tài khoản phục vụ cho việc học tập;
 1. THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Trung Tâm Dịch Vụ Sinh Viên Quốc Tế (O2. 604) – Phòng Quan Hệ Đối Ngoại

Trường Đại học Quốc Tế – Đại học Quốc Gia Tp. Hồ Chí Minh

Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

Điện Thoại: (+84 28) 3724 4270 Ext: 3617

Email:  issc@hcmiu.edu.vn

Website: https://cim.hcmiu.edu.vn/

Fanpage: fb.com/IU.SEaSAP