Our News & Updates

Subscribe our Channels for newest Mobility Program and Scholarship Opportunities

THE SUMMER SCHOOL NONLINEAR LIFE 4TH EDITION

THE SUMMER SCHOOL NONLINEAR LIFE 4TH EDITION

International University – Viet Nam National University Ho Chi Minh City would like to invite IU students to participate in The Summer School Nonlinear Life 4th Edition organized by Riga Technical University (Latvia) and University of Bergamo (Italy).  The...

Online Course Review – MCI Winter Program 2020

Online Course Review – MCI Winter Program 2020

Xin chào! Mình là Lê Thị Kim Hằng, sinh viên năm 3 ngành Marketing, Khoa Quản trị Kinh doanh. Đây là lần đầu tiên mình học  chương trình được tổ chức online, vì lí do gì thì chắc mọi người cũng biết rồi ha. COVID-19 khiến nhiều dự định đi trao đổi sinh viên của...

Subscribe

Join Our Channels

IU Student Exchange and Study Abroad Program

IU Inbound Mobility Alumni Network